Sota del salt,

on l’aigua es cristal·lina,

la truita es perd