Blanques i negres

tornen al seu cel blau

les orenetes.