“Colza amb colza

gran catifa groga

clamen justícia.”