“Cotons de sucre,
Estan damunt del meu cap,
Els núvols rosats.”