“Un bri de vent,
cau la fulla molt trista,
ja som a Tardor.”